English|Farsi
02188349360-1
1
• چاپگر Quantum در موارد ذیل بسیـــار کاربردی و مورد استفاده قرار میگیرد:

• کارت دانشجویی

• کارت های پرداخت

• کارت های تلفن و...

توضیحات بیشتر

چاپگر Quantum راه حلــــی برای چــاپ و کــدگذاری کارت ها به صورت دسته ای و تکی می باشد.سرعت این چاپــگر در تولید کارت های پشت و روی رنــگی و یا تک رنگ سرعت فوق العاده ای دارد.

همچنین این چاپگر امکان چاپ روی کارت به صورت تک رنگ، رنگی و دو رو را داراست .

چاپگر Quantum ترکیبـــی از یک چاپـــگر رومیزی با قـــدرت چاپگرهای صنعتی در تولیـــد کارت های پلاستیـــکی در مقادیـــر زیاد می باشد.

به وسیله چاپــــگر Quantum شما قادر به چاپ کارتهای خودتان خواهید بود و علاوه بر این میتوانید هزینـــه های خود را به شکل چشمگیری کنتـــرل کنید. چاپگر Quantum می تواند بیش از 1000 کارت تک رنگ و کارت رنـــگی در ساعت چـــاپ کند.