English|Farsi
02188349360-1
0

توضیحات بیشتر

محصولات اولیس به شرح ذیل میباشد
1

پرینتر پبل 4

کارت پرینتر اولیس مدل PEBBLE4 
1

کارت پرینتر سکوریون

کارت پرینتر اولیس Securion
1

کارت پرینتر دوالایس

کارت پرینتر اولیس Dualys3
1

کارت پرینتر Evolis Quantum 2 ID

• چاپگر Quantum در موارد ذیل بسیـــار کاربردی و مورد استفاده قرار میگیرد:

• کارت دانشجویی

• کارت های پرداخت

• کارت های تلفن و...